Používanie režimu prepisového prehrávania

V režime prepisového prehrávania sa môžete rýchlo presúvať dopredu alebo dozadu do konkrétneho bodu a používať funkciu DPC (Digital Pitch Control) na spomalenie rýchlosti prehrávania. To je užitočné, keď chcete vykonať prepis nahratého súboru schôdze a podobne.

 1. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime, v ponuke OPTION vyberte položku „Transcription Playback Mode“ a potom stlačte tlačidlo .

 2. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla .

  Keď je záznamník v režime prepisového prehrávania, môžete použiť nasledujúce funkcie.

  • DPC: Zmena rýchlosti prehrávania vám pomôže jednoduchšie porozumieť tomu, čo počúvate. Stlačením tlačidla DPC (Digital Pitch Control) sa zobrazí obrazovka nastavení DPC.

   Stlačením tlačidla / upravte rýchlosť, stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte možnosť „ON“a potom stlačte tlačidlo .

  • Easy Search: Stlačením tlačidla / môžete rýchlo vyhľadať súbor alebo požadovaný bod.
  • Posúvanie dopredu so zvukom/posúvanie dozadu so zvukom: Stlačením a podržaním tlačidla / môžete vyhľadať súbor s požadovaným bodom.

Poznámka

 • Keď je záznamník v režime prepisového prehrávania, nemôžete vykonávať nasledujúce činnosti:

  • používať režimu prehrávania;

  • zapnúť funkciu opakovaného prehrávania A – B;

  • zapnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

Tip

 • Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.

 • Režim prepisového prehrávania ukončíte výberom položky „End Transcription Playback Mode“v ponuke OPTION, pokiaľ je záznamník v režime prepisového prehrávania alebo je prehrávanie v pohotovostnom režime.

 • Ak chcete počúvať iné súbory, stlačte tlačidlo BACK/HOME a zo zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte súbor.