Rozdelenie súboru v aktuálnom bode prehrávania

Jeden súbor môžete rozdeliť na dva súbory. Rozdelenie súboru pomôže v prípade dlhého nahratého súboru rýchlo nájsť bod, v ktorom chcete spustiť prehrávanie, napríklad pri nahrávke porady. Každý z rozdelených súborov môžete ďalej deliť.

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť a potom súbor prehrávajte a zastavte v bode, v ktorom chcete súbor rozdeliť.
 2. Z ponuky OPTION vyberte položku „Divide“ – „Current Position“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Divide at Current Stop Position?“.

 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .

  Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a rozdeleným súborom sa priradí prípona tvorená poradovým číslom („_01“ v prípade prvej časti súboru a „_02“ v prípade druhej časti súboru).

  A. Pred rozdelením súboru: symbolsignalizuje, kde ste súbor rozdelili.

  B. Po rozdelení súboru: K názvu každej časti rozdeleného súboru sa pridá prípona s poradovým číslom.

Poznámka

 • Ak je súbor chránený, nedá sa rozdeliť. Ak chcete rozdeliť chránený súbor, najprv odstráňte ochranu zo súboru a potom rozdeľte súbor. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces rozdelenia, v kroku č. 3 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .