Informácie o sprievodcovi úrovňou nahrávania

V priebehu nahrávania sa na obrazovke Record zobrazí sprievodca úrovňou nahrávania ().

Ako je uvedené vyššie, tri alebo štyri čierne štvorce () v rámci sprievodcu úrovňou nahrávania signalizujú optimálne úrovne hlasitosti nahrávania zdroja zvuku. Upravte polohu zabudovaného mikrofónu, vzdialenosť od zdroja zvuku alebo nastavenie citlivosti mikrofónu tak, aby hlasitosť bola v optimálnom rozsahu. Pozrite si časť Výber úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu (Built-In Mic Sensitivity) venovanú výberu úrovne citlivosti mikrofónu.

Tip

  • V prípade nízkej úrovne hlasitosti vstupného zvuku sa odporúča presunúť záznamník bližšie k zdroju zvuku alebo zvýšiť úroveň citlivosti mikrofónu.

  • Keď prehrávanie prebieha alebo je v pohotovostnom režime, môžete nahrávanie prerušiť dlhším stlačením tlačidla souni_recREC/PAUSE. Pomôže vám to pri nastavení úrovne hlasitosti nahrávania bez nahrávania nepotrebných zvukových údajov.