Prehrávanie hudobných súborov skopírovaných z počítača pomocou záznamníka

V záznamníku môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré ste skopírovali z počítača.

  1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „ Recorded Files” alebo „ Music”, stlačte tlačidlo  a potom vyberte súbor.

    V knižnici „ Recorded Files“ nájdete súbory, ktoré ste skopírovali z počítača do priečinka REC_FILE a v knižnici „ Music“ nájdete súbory, ktoré ste skopírovali do priečinku MUSIC.

    Pokyny týkajúce sa vybratia súboru nájdete v časti Výber súboru.

  2. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla .
  3. Stlačením tlačidla souni_stopSTOP prehrávanie zastavíte.