Jednotlivé operácie sa spomaľujú so zvyšujúcim sa počtom uložených súborov.

  • Bez ohľadu na dĺžku nahrávania súborov, prevádzka sa spomaľuje, pretože sa zvyšuje celkový počet súborov uložených v záznamníku.