Úprava rýchlosti prehrávania – funkcia DPC (digitálna regulácia výšky tónov)

Rýchlosť prehrávania môžete upraviť v rozsahu od 0,25-násobku do 3,00-násobku. Zmena rýchlosti prehrávania neovplyvní prehrávaný zvuk. Súbory sa budú prehrávať prirodzene vďaka digitálnemu spracovaniu.

Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť, aj keď záznamník v režime „Transcription Playback Mode“.

 1. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo prebieha, stlačte tlačidlo DPC (digitálna regulácia výšky tónu).
  Zobrazí sa obrazovka s nastavením DPC.

 2. Stlačením tlačidla  alebo  môžete upraviť rýchlosť prehrávania.

  Rýchlosť sa znižuje o 0,05-násobok (od × 0,25 do × 1,00).

  Rýchlosť sa zvyšuje o 0,10-násobok (od × 1,00 do × 3,00).

  Stlačením a podržaním jedného z tlačidiel môžete meniť rýchlosť kontinuálne.

  Rýchlosť prehrávania sa predvolene nastaví na „x 1,00“.

 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť „ON“.
 4. Stlačením tlačidla  môžete nastaviť rýchlosť prehrávania.

Tip

 • Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť prehrávania, v kroku č. 3 vyberte možnosť „OFF“.