Túto elektronickú príručku môžete použiť v prípade otázok týkajúcich sa používania záznamníka.