Nemožno nainštalovať softvér Sound Organizer 2.

  • Nedostatok priestoru na pevnom disku počítača.

    Skontrolujte kapacitu pevného disku.

  • Softvér Sound Organizer 2 nemožno nainštalovať do počítača s operačným systémom, ktorý softvér nepodporuje.

    Nainštalujte softvér do počítača s podporovaným operačným systémom.

  • Pokúšate sa prihlásiť do operačného systému Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 prostredníctvom konta hosťa.

    Prihláste sa pomocou mena používateľa s oprávneniami správcu počítača.