Kopírovanie súboru do iného priečinka

Môžete vybrať súbor a skopírovať ho do iného priečinka, čo je užitočné pri vytváraní záložnej kópie.

  1. Vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať.
  2. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „Move/Copy File“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  3. Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku „Copy to Built-In Memory“ alebo „Copy to SD Card“ a potom stlačte tlačidlo .
  4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte cieľový priečinok a potom stlačte tlačidlo .
    Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“ a súbor sa skopíruje zo zdrojového priečinka do cieľového priečinka s rovnakým názvom.

Poznámka

  • Ak je súbor chránený, nedá sa skopírovať. Ak chcete súbor skopírovať, najskôr musíte odstrániť ochranu. Pokyny týkajúce sa odstraňovania ochrany nájdete v časti Ochrana súboru.

  • Hudobné súbory sa nedajú kopírovať.