Nahrávanie zvuku prehrávaného záznamníkom na externom zariadení

K záznamníku môžete pripojiť externé zariadenie a nahrávať prehrávaný zvuk zo záznamníka.

Pred začatím nahrávania odporúčame najprv vytvoriť skúšobnú nahrávku.

  1. Jeden koniec zvukového prepájacieho kábla pripojte ku konektoru(slúchadlá) v záznamníku a druhý koniec pripojte k vstupnému konektoru externého zariadenia.
  2. Súčasným stlačením tlačidla  záznamníka a tlačidla nahrávania na externom zariadení spustíte prehrávanie zo záznamníka a nahrávanie na externom zariadení.
    Zvuk prehrávaný v záznamníku sa nahráva na externom zariadení.
  3. Stlačte tlačidlo souni_stopSTOP záznamníka a tlačidlo zastavenia na externom zariadení.

Tip

  • Pri pripájaní externého zariadenia k záznamníku používajte bezodporový zvukový pripájací kábel.