Vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu (posúvanie dopredu so zvukom/posúvanie dozadu so zvukom)

  • Vyhľadávanie smerom dopredu (posúvanie dopredu so zvukom):

    Kým je prehrávanie v pohotovostnom režime, stlačte a podržte stlačené tlačidlo  a uvoľnite ho v bode, kde chcete pokračovať v prehrávaní.

  • Vyhľadávanie smerom dozadu (posúvanie dozadu so zvukom):

    Kým je prehrávanie v pohotovostnom režime, stlačte a podržte stlačené tlačidlo  a uvoľnite ho v bode, kde chcete pokračovať v prehrávaní.

Vyhľadávanie smerom dopredu alebo dozadu sa začína pomaly, čo vám umožňuje skontrolovať súbor slovo za slovom. Ak držíte tlačidlo stlačené, vyhľadávanie smerom dopredu alebo dozadu bude pokračovať vyššou rýchlosťou.