Kopírovanie hudobných súborov z počítača do záznamníka

Z počítača do záznamníka môžete presunutím myšou kopírovať hudbu a zvukové súbory (MP3 (.mp3)).

  1. Pripojte záznamník k počítaču.
  2. Skopírujte priečinok obsahujúci hudobné súbory do záznamníka.

    Otvorte program Prieskumník (Windows) alebo Finder (Mac) a myšou presuňte priečinok s hudobnými súbormi do priečinka REC_FILE alebo do priečinka MUSIC.

    V záznamníku možno do priečinka uložiť až 199 a do pamäte celkovo až 5 000 priečinkov a súborov.

  3. Odpojte záznamník od počítača.