Súbor sa nedá rozdeliť.

  • Na rozdelenie súboru je potrebné určité množstvo voľného miesta v zabudovanej pamäti.

  • Z dôvodu systémových obmedzení nemusí byť možné rozdeliť súbor hneď na jeho začiatku alebo konci.

  • Súbor, ktorý nebol nahratý týmto záznamníkom, nemôžete rozdeliť (napr. súbor prenesený z počítača).