Odstránenie značky skladby

Môžete odstrániť značku skladby najbližšie k bodu, v ktorom ste zastavili prehrávanie.

 1. Vyberte súbor, z ktorého chcete odstrániť značky skladby.
 2. Prehrávajte súbor a zastavte v bode po značke skladby, ktorú chcete odstrániť.
 3. Z ponuky OPTION vyberte položku „This Track Mark“ – „All Track Marks“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Delete Track Mark?“.

 4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Please Wait“ a vybratá značka skladby sa odstráni.

  A. Pred odstránením značky skladby:signalizuje bod, v ktorom ste zastavili prehrávanie.

  B. Po odstránení značky skladby: Odstráni sa značka skladby najbližšie k bodu, v ktorom ste zastavili prehrávanie.

Poznámka

 • Značky skladby sa nedajú odstrániť z chráneného súboru. Ak chcete odstrániť značky skladby z chráneného súboru, najprv zo súboru odstráňte ochranu a potom odstráňte značky skladby. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.
 • Kým je nahrávanie v pohotovostnom režime, z ponuky OPTION nemôžete odstrániť značky skladby. Pomocou ponuky HOME vyberte súbor, ktorý obsahuje značku skladby, ktorú chcete odstrániť.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces odstránenia, v kroku č. 4 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .