Vytvorenie priečinka

Nahraté zvukové súbory sa predvolene uložia do priečinka „FOLDER01“ v knižnici „Recorded Files“. Môžete vytvoriť nový priečinok a nahradiť ním tento predvolený priečinok.

  1. Vyberte položku „Settings“ – „Recording Settings“ – „Create Folder“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Na obrazovke Memory Selection vyberte položku „Built-In Memory“ alebo „SD Card“ a potom stlačte tlačidlo .
  3. Výberom položkyalebo podľa šablóny vyberte názov priečinka a potom stlačte tlačidlo .

    Vytvorí sa nový priečinok.

Poznámka

  • Nemôžete vytvoriť priečinok v knižnici „ Music“.