Hlasitosť zvuku, ktorý ste nahrali z externého zariadenia je nízka alebo počujete zvuky vŕzgania pri počúvaní zvuku cez zabudovaný reproduktor.

  • Ak nahrávate zvuk z monofónneho externého zariadenia pripojeného k záznamníku stereofónnym pripájacím káblom, pri prehrávaní môžu mať nahraté súbory nízku hlasitosť zvuku alebo sa pri počúvaní pomocou zabudovaného mikrofónu môže ozývať vŕzganie. Je to dôsledok fázového otočenia ľavého a pravého výstupného zvukového signálu. Nejde o prejav poruchy.

    Pri nahrávaní zvuku s monofónneho externého zariadenia používajte zvukový kábel s monofónnou koncovkou.