Webové lokality zákazníckej podpory

Informácie o technickej podpore pre záznamník sú dostupné na nasledujúcej domovskej stránke technickej podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

http://www.sony.eu/DNA

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Pre zákazníkov v USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Pre zákazníkov v Kanade:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:

http://www.sony-asia.com/support

Nezabudnite, že počas servisných prác alebo opráv môže dôjsť k vymazaniu nahratých súborov.