Nahrávanie s externým mikrofónom

Externý mikrofón môžete pripojiť k záznamníku a používať ho na nahrávanie.

 1. Keď neprebiehajú žiadne operácie záznamníka, pripojte externý mikrofón () ku konektoru (mikrofónu).

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Ext. Input Setting“. V opačnom prípade vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Ext. Input Setting“ z ponuky HOME.
 2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „MIC IN“ a potom stlačte tlačidlo .
 3. Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo souni_recREC/PAUSE.

  Zabudovaný mikrofón sa vypne a zvuk sa nahráva pomocou externého mikrofónu.

  V prípade nedostatočnej úrovne hlasitosti vstupného zvuku, vyberte položku „ Settings“ – „Recording Settings“ – „Ext. Input Setting“ – „MIC IN“ – „Sensitivity setting“ z ponuky HOME na zmenu úrovne citlivosti externého mikrofónu.

  Po pripojení mikrofónu napájaného z konektora, napájanie mikrofónu automaticky zabezpečí záznamník.