Výber súboru

Súbor na prehrávanie alebo úpravu môžete vybrať v ponuke HOME.

 1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „ Music” alebo „ Recorded Files” a potom stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte kategóriu vyhľadávania súboru.

  Stlačením tlačidla  alebo  vyberte jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania súboru a potom stlačte tlačidlo .

  Music: „All Songs“, „Albums“, „Artists“ a „Folders

  Recorded Files: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ a „Folders

  Výber kategórie „Folders“, keď sa kategória vyhľadávania súboru zobrazuje na obrazovke Memory Selection. Ako pamäť na uloženie vyberte buď možnosť „Built-In Memory“, alebo „SD Card“.

  Ak vložíte pamäťovú kartu microSD, ktorá sa predtým používala v inom záznamníku, okrem položky „SD Card“ sa môže zobraziť aj položka „SD Card(Other Models)“.

 3. Z výsledkov vyhľadávania vyberte zoznam alebo priečinok a potom vyberte súbor.

  Stlačením tlačidla  alebo  vyberte zoznam alebo priečinok a potom vyberte súbor.

Tip

 • Predvolene je v knižnici záznamníka „ Recorded Files“ vytvorený priečinok „FOLDER01“.