V priebehu zobrazenia informácií o nahrávaní

Na záznamníku môžete zobraziť informácie o nahrávaní, vrátane zostávajúceho času nahrávania, kapacitu na uloženie nahratých súborov do pamäte a nastavenie priečinka.

Ak chcete zobraziť informácie o nahrávaní, keď je nahrávanie v pohotovostnom režime, vyberte položku „REC Information“ z ponuky OPTION a potom stlačte tlačidlo .

K dispozícii sú tieto informácie o nahrávaní:

Available Rec. Time:
Zostávajúci čas k dispozícii na nahrávanie.
Recording Memory:
Kapacita pamäte na uloženie nahratých súborov („Built-In Memory“ alebo „SD Card“).
Recording Folder:
Priečinok na ukladanie nahratých súborov.
Scene Select:
Práve vybratá nahrávacia scéna.
V prípade upravenia predvolených nastavení funkcie Scene Select sa naľavo od nahrávacej scény zobrazí „*“.
Informácie o predvolených nastaveniach nájdete v časti Predvolené nastavenia nahrávacích scén funkcie Scene Select.
REC Mode:
Práve vybratý režim nahrávania.
Input:
Typ práve vybratého zvukového vstupu.
Mic Sensitivity:
Práve vybratá úroveň citlivosti mikrofónu.
Recording Filter:
Práve vybratý filter nahrávania.
VOR:
Práve vybraté nastavenie VOR (nahrávanie ovládané hlasom).
Auto Track Marks:
Práve vybraté automatické nastavenie značiek skladby.

Tip

  • Keď je nahrávanie v pohotovostnom režime, môžete stlačením tlačidla souni_recSTOP/PAUSE v záznamníku zobraziť informácie o nahrávaní.