Nepretržité prehrávanie aktuálneho súboru (opakované prehrávanie podržaním tlačidla)

Prehrávanie súboru, ktoré práve prebieha, možno jednoducho zopakovať.

  1. V priebehu prehrávania stlačte a podržte stlačené tlačidlo.
    Na obrazovke prehrávania sa zobrazí symbol a aktuálny súbor sa bude opakovane prehrávať.

Poznámka

  • Keď je aktívna funkcie opakovaného prehrávania A-B, nemôžete zapnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

Tip

  • Ak chcete vypnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla a obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo  alebo souni_stopSTOP.

  • Funkciu opakovaného prehrávania stlačením tlačidla môžete zapnúť, keď je záznamník v danom režime prehrávania.