Okno softvéru Sound Organizer 2 (len pre systém Windows)

 1. Pomocník

  Slúži na zobrazenie pomocníka softvéru Sound Organizer 2. Bližšie informácie funkciách nájdete v príslušných témach pomocníka.

 2. Zoznam súborov softvéru Sound Organizer 2 (My Library)

  Slúži na zobrazenie zoznamu súborov v priečinku My Library softvéru Sound Organizer 2 v súlade s príslušnou funkciou.

  Recording Files: Slúži na zobrazenie zoznamu súborov nahrávok.

  V tejto knižnici sa po importovaní zobrazia súbory, ktoré ste nahrali záznamníkom.

  Music: Slúži na zobrazenie zoznamu hudobných súborov.

  V tejto knižnici sa zobrazujú skladby, ktoré ste importovali z hudobných diskov CD.

 3. Zoznam súborov v záznamníku

  Zobrazuje súbory uložené v zabudovanej pamäti alebo na pamäťovej karte microSD pripojeného záznamníka.

 4. Tlačidlo Edit Mode

  Slúži na zobrazenie editačnej oblasti na úpravu súboru.

 5. Tlačidlo Quick Operation Guide

  Slúži na zobrazenie príručky Quick Operation Guide s pokynmi k základným funkciám softvéru Sound Organizer 2.

 6. Bočný panel (import/prenos)

  IC Recorder: Slúži na zobrazenie okna prenosu. Zobrazí sa zoznam súborov v pripojenom zariadení.

  Import CD: Zobrazí sa okno na import obsahu hudobného disku CD.

  Burn CD/DVD: Zobrazí sa okno na napaľovanie disku.

 7. Tlačidlá prenosu

  : Slúžia na prenos súborov zo softvéru Sound Organizer 2 do zabudovanej pamäte alebo na pamäťovú kartu microSD pripojeného záznamníka.

  : Slúži na import súborov zo zabudovanej pamäte alebo z pamäťovej karty microSD pripojeného záznamníka do knižnice My Library softvéru Sound Organizer 2.