Zostávajúci čas nahrávania zobrazený na displeji je kratší než čas zobrazený v počítači.

  • Pretože sa zostávajúci čas nahrávania uvedený na displeji vypočítava odpočítaním od kapacity pamäte potrebnej na prevádzku systému od zostávajúcej kapacity zabudovanej pamäte, nemusí sa zhodovať s údajom, ktorý softvér Sound Organizer 2 zobrazuje v počítači.