Uvoľnenie záznamníka zo stavu HOLD

Keď sú zablokované všetky tlačidlá záznamníka, po stlačení ľubovoľného tlačidla sa na displeji zobrazí hlásenie „HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.“.

Pred použitím uvoľnite záznamník zo stavu HOLD.

  1. Posuňte prepínač HOLD•POWER na stredový bod.