Indikátor prevádzky nesvieti.

  • Položka „LED“ je nastavená na hodnotu „OFF“.

    Nastavte položku „LED“ na hodnotu „ON“.