Potlačenie šumu v prehrávanom zvuku s cieľom zvýšiť čistotu ľudského hlasu – funkcia Clear Voice

Funkcia Clear Voice znižuje okolitý hluk, aby vynikli ľudské hlasy. V prehrávanom zvuku budete počuť ľudské hlasy zreteľnejšie.

  1. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo prebieha, vyberte položku „Clear Voice“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Clear Voice 1“ alebo „Clear Voice 2“ a potom stlačte tlačidlo .

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypína funkciu Clear Voice (predvolené nastavenie).
Clear Voice 1:
Zmierňuje okolitý hluk a upravuje hlasitosť ľudských hlasov na optimálnu úroveň, aby ľudské hlasy zneli zreteľnejšie.
Clear Voice 2:
Zmierňuje okolitý hluk viac než funkcia „Clear Voice 1“, aby boli ľudské hlasy oveľa zreteľnejšie.

Poznámka

  • V priebehu prehrávania pomocou zabudovaného reproduktora alebo v priebehu prehrávania súborov v knižnici „ Music“ funkcia Clear Voice nefunguje.