Maximálny čas prehrávania/počet hudobných súborov

Nasledujúce údaje obsahujú maximálny čas prehrávania hudobného súboru a počet hudobných súborov (*) uvedených podľa bitovej rýchlosti.

Bitová rýchlosť Čas prehrávania Počet súborov
128 kbps 59 hodín, 35 minút 893 súborov
256 kbps 29 hodín, 45 minút 446 súborov

* Za predpokladu, že každý súbor MP3 prenesený do záznamníka má dĺžku 4 minúty.