Počítadlo alebo bežec nefunguje správne alebo počuť šum.

  • Možno sa pokúšate prehrať niektorý z rozdelených súborov.

    Uložte súbor do počítača (*) a potom ho preneste do záznamníka. Vykoná sa optimalizácia údajov súboru.

    * Na uloženie súboru vyberte jeden z formátov súborov, ktoré podporuje záznamník.