Softvér Sound Organizer 2 nedokáže rozpoznať záznamník.

 • Skontrolujte, či sa softvér úspešne nainštaloval a potom nasledujúcim spôsobom skontrolujte prepojenia so záznamníkom:
  • Pri použití rozbočovača USB odpojte rozbočovač a záznamník pripojte priamo k portu USB v počítači.
  • Odpojte a potom znova pripojte záznamník.
  • Pripojte záznamník k inému portu USB.
 • Počítač sa môže nachádzať v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku.

  Zmeňte nastavenia úsporného režimu, aby počítač zostával v normálnom režime.

 • Uložte si záložnú kópiu všetkých údajov uložených v zabudovanej pamäti záznamníka alebo na pamäťovej karte microSD do počítača a potom pomocou záznamníka naformátujte zabudovanú pamäť alebo pamäťovú kartu microSD.