Nahral sa šušťavý rušivý šum.

  • Ak sa náhodne dotknete záznamníka alebo počas prebiehajúceho nahrávania umožníte kontakt záznamníka s iným predmetom, môže sa nahrať šušťanie. Do dokončenia nahrávania sa nedotýkajte záznamníka.