Výdrž batérie je krátka.

  • Výdrž batérie uvedená v tejto elektronickej príručke platí pri prehrávaní s úrovňou hlasitosti nastavenou na hodnotu 27. Výdrž batérie môže byť v závislosti používania záznamníka kratšia.

  • Záznamník stále spotrebúva malé množstvo energie, hoci neprebiehajú žiadne funkcie. Ak nebudete záznamník dlhšiu dobu používať, odporúčame ho vypnúť. Rovnako odporúčame, aby ste nastavili funkciu „Auto Power Off“ na kratší čas. To vám pomôže ušetriť energiu batérie, ak zabudnete vypnúť napájanie záznamníka.

  • Záznamník používate pri teplote 5 °C (41 ºF) alebo nižšej, pri ktorej sa energia batérie rýchlo minie. Je to dôsledkom vlastností batérie a nepovažuje sa to za poruchu.

  • V priestore na batérie sú vložené mangánové batérie. Záznamník nepodporuje mangánové batérie.