Odstránenie všetkých súborov z vyhľadaného priečinka alebo zoznamu

Z výsledkov vyhľadávania súborov môžete vybrať priečinok alebo zoznam a odstrániť všetky súbory, ktoré obsahuje.

 1. V ponuke HOME vyberte knižnicu „ Music” alebo „ Recorded Files” a potom stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte kategóriu vyhľadávania súboru stlačením tlačidla  alebo  a potom stlačte tlačidlo .
 3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte priečinok alebo zoznam obsahujúci súbory, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte položku „Delete All Files“ alebo „Delete All in List“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Delete All Files in This Folder?“ alebo „Delete All Files in This List?“.

 5. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „Yes“ a potom stlačte tlačidlo .
  Na displeji sa zobrazí hlásenie „Please Wait“ a všetky súbory vo vybratom priečinku alebo v zozname sa odstránia.

Poznámka

 • Ak je súbor chránený, nedá sa odstrániť. Ak chcete odstrániť chránený súbor, najprv odstráňte ochranu zo súboru a potom odstráňte súbor. Pokyny týkajúce sa ochrany súboru nájdete v časti Ochrana súboru.

Tip

 • Ak chcete zrušiť proces odstránenia, v kroku č. 5 vyberte možnosť „No“ a potom stlačte tlačidlo .