Zdá sa, že počítač na chvíľu zamrzne počas ukladania, pridávania alebo odstraňovania súboru.

  • Kopírovanie alebo odstránenie väčšieho súboru trvá dlhšie.

    Počkajte, kým je nedokončí kopírovanie alebo odstraňovanie.