Hlasitosť prehrávania v počítači je nízka alebo z počítača nepočuť žiadny zvuk.

  • Počítač neobsahuje žiadnu zvukovú kartu.

  • Počítač nemá žiadne zabudované reproduktory ani k nemu nie sú pripojené žiadne externé reproduktory.

  • Hlasitosť v počítači je vypnutá.

  • Zvýšte hlasitosť v počítači. (Pozrite si návod na používanie počítača.)

  • Môžete zmeniť hlasitosť súborov vo formáte WAV a uložiť ich pomocou funkcie zvýšenie hlasitosti v aplikácii Záznam zvuku od spoločnosti Microsoft.