Rýchle vyhľadanie požadovaného bodu prehrávania (Easy Search)

Funkcia Easy Search vám pomôže rýchlo nájsť bod, z ktorého chcete spustiť prehrávanie.

  1. Pokiaľ je prehrávanie v pohotovostnom režime alebo prebieha, vyberte položku „Easy Search“ v ponuke OPTION a potom stlačte tlačidlo .

  2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku „ON“ a potom stlačte tlačidlo .

Popis položiek ponuky

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich položiek:

ON:
Zapne sa funkcia Easy Search. V priebehu prehrávania sa stlačením tlačidla  posuniete rýchlo dopredu o 10 sekúnd a stlačením tlačidla  sa posuniete rýchlo dozadu o 3 sekundy.
OFF:
Vypína funkciu Easy Search (predvolené nastavenie).