Maximálny čas nahrávania

Nasledujúce údaje predstavujú maximálny čas nahrávania (*1) (*2) podľa veľkosti pamäte a režimu nahrávania (nahrávacej scény). Maximálny čas nahrávania predstavuje odhadovanú hodnotu za predpokladu, že sa využijú všetky priečinky v pamäti.

Zabudovaná pamäť

REC Mode (REC Scene) (*3) Maximálny čas nahrávania
MP3 192kbps (//) 39 hodín, 45 minút
MP3 128kbps (/) 59 hodín, 35 minút
MP3 48kbps(MONO) 159 hodín

Pamäťová karta

REC Mode (REC Scene) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
MP3 192kbps (//) 44 hodín, 40 minút 89 hodín, 25 minút 178 hodín 357 hodín
MP3 128kbps (/) 67 hodín, 5 minút 134 hodín 268 hodín 536 hodín
MP3 48kbps(MONO) 178 hodín 357 hodín 715 hodín 1 431 hodín

*1 Dlhodobé nepretržité nahrávanie vyžaduje sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky).

Podrobnosti o výdrži batérie nájdete v časti Výdrž batérie.

*2 Maximálny čas nahrávania v tejto téme prestavuje odhadovanú hodnotu a môže sa líšiť v závislosti od technických parametrov pamäťovej karty.

*3 Nahrávacie scény predvolene spojené s režimom nahrávania