Počítač sa nedá spustiť.

  • Ak spustíte počítač s pripojeným záznamníkom, počítač môže prestať reagovať alebo sa nemusí správne spustiť.

    Odpojte záznamník od počítača a znova reštartujte počítač.