Štruktúra priečinkov a súborov

Na zobrazenie štruktúry priečinkov a súborov v zabudovanej pamäti záznamníka alebo na pamäťovej karte microSD môžete použiť počítač. Záznamník pripojte k počítaču a pomocou programu Prieskumník (Windows) alebo Finder (Mac) otvorte priečinok „IC RECORDER” alebo „MEMORY CARD”. Nasledujúci príklad slúži na ilustráciu štruktúry priečinkov a súborov:

Zabudovaná pamäť

A: Priečinok IC RECORDER

B: Priečinok na uloženie súborov nahratých pomocou záznamníka

C: Priečinok obsahujúci inštalačný súbor softvéru Sound Organizer 2

D: Priečinok na uloženie súborov prenesených z počítača

E: Záznamník neumožňuje rozpoznať žiadne priečinky ani súbory uložené na tejto úrovni štruktúry priečinkov.

*1 Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazia v knižnici „ Recorded Files“, zatiaľ čo súbory v priečinku MUSIC sa zobrazia v knižnici „ Music“. Pri prenášaní súbor umiestnite buď do priečinka REC_FILE, alebo do priečinka MUSIC.

*2 Priečinok obsahujúci hudobné súbory sa zobrazí s názvom, ktorý sa zhoduje s názvom v záznamníku. Pri identifikácii priečinkov vám pomôže, ak ich nazvete jednoducho zapamätateľnými názvami. Názvy priečinkov na obrázkoch slúžia iba ako príklady.

*3 Záznamník dokáže rozpoznať až 8 úrovní prenesených hudobných priečinkov.

Tip

  • Pred prenášaním hudobných súborov z počítača do záznamníka je praktické dopredu v počítači zaregistrovať informácie hudobných súborov, ako napríklad názvy a mená interpretov. Potom možno zobraziť informácie o hudobných súboroch alebo ich využiť na vyhľadávanie hudobných súborov v záznamníku.
  • Ak hudobný súbor nemá priradený žiadny názov skladby, v záznamníku sa zobrazí pod názvom súboru.

Pamäťová karta microSD

Pamäťová karta microSD má inú štruktúru priečinkov a súborov než zabudovaná pamäť záznamníka.

A: Pamäťová karta microSD

B: Priečinok na uloženie súborov nahratých pomocou záznamníka

C: Priečinok na uloženie súborov prenesených z počítača

D: Záznamník neumožňuje rozpoznať žiadne priečinky ani súbory uložené na tejto úrovni štruktúry priečinkov.

* Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazia v knižnici „ Recorded Files“, zatiaľ čo súbory v priečinku MUSIC sa zobrazia v knižnici „ Music“. Pri prenášaní súbor umiestnite buď do priečinka REC_FILE, alebo do priečinka MUSIC.