Časti a ovládacie prvky

 1. Zabudovaný mikrofón (monofónny)

 2. Indikátor prevádzky

 3. Displej

 4. Tlačidlo souni_recREC/PAUSE (nahrávať/pozastaviť)

 5. Tlačidlo souni_stopSTOP

 6. Ovládacie tlačidlo (DPC (Digital Pitch Control),iG060A-B (opakovanie A-B)/(vyhľadávať dozadu/rýchlo posunúť dozadu), (vyhľadávať dopredu/rýchlo posunúť dopredu))

 7. Tlačidlo (prehrať/potvrdiť) (*)

 8. Tlačidlo BACK/HOME (: stlačiť: stlačiť a podržať)

 9. Tlačidlo T-MARK (značka skladby)

 10. Tlačidlo OPTION

 11. Zabudovaný reproduktor

 12. Otvor na remienok (Záznamník sa dodáva bez remienka.)

 13. Priehradka na USB konektor

 14. Konektor (slúchadlá)

 15. Konektor (mikrofón) (PLUG IN POWER) (*)

 16. Tlačidlo VOL –/+ (hlasitosť –/+) (*)

 17. Kryt zásuvky

 18. Zásuvka na pamäťovú kartu microSD (Zásuvka na pamäťovú kartu sa nachádza pod krytom.)

 19. Prepínač HOLD•POWER

 20. Páčka na otvorenie USB zásuvky

 21. Priestor na batérie

* Na tlačidlách (prehrať/potvrdiť), VOL –/+ (hlasitosť –/+) a na konektore (mikrofón) (PLUG IN POWER) sa nachádza hmatový bod. Pri používaní záznamníka môžete tento hmatový bod využívať na rozpoznávanie tlačidiel.