Kontrola zostávajúceho času nahrávania (Available Rec. Time)

Môžete zobraziť zostávajúcu dobu nahrávania v hodinách, minútach a sekundách.

  1. Vyberte položku „ Settings“ – „Common Settings“ – „Available Rec. Time“ z ponuky HOME a potom stlačte tlačidlo .

  2. Do ponuky HOME sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME.
    Návrat na obrazovku pred zobrazením ponuky HOME vykonáte stlačením tlačidla souni_stopSTOP.