Hlasitosť vstupného zvuku je príliš vysoká alebo nie je dostatočná pri nahrávaní zvuku z externého zariadenia.

  • Na pripojenie záznamníka k externému zariadeniu použite zvukový pripájací kábel a upravte úroveň hlasitosti externého zariadenia.
  • Ak používate zvukový pripájací kábel s vysokým odporom, hlasitosť nahrávania sa zníži. Použite bezodporový zvukový pripájací kábel.