Zachovanie strednej úrovne hlasitosti (len pre európske modely)

Záznamník obmedzuje maximálnu hlasitosť, aby ste pri použití slúchadiel mohli počúvať zvuk hlasitosť na strednej úrovni hlasitosti. Pri pokuse upraviť hlasitosť na úroveň, ktorá presahuje stanovenú úroveň, sa zobrazí hlásenie „Check The Volume Level“.