Nahratý súbor obsahuje šum. Chcete nahrávať s menším šumom.

  • Šum v nahrávkach možno obmedziť pomocou funkcie Recording Filter („NCF(Noise Cut)“ alebo „LCF(Low Cut)“).

    Okrem toho môžete použiť funkciu Scene Select a výberom niektorej z nahrávacích scén naraz zmeniť niektoré nastavenia nahrávania, vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti zabudovaného mikrofónu.