Vkladanie pamäťovej karty

Okrem zabudovanej pamäte môžete súbory nahrávať na pamäťovú kartu microSD (nie je súčasťou dodávky).

  1. Uistite sa, že neprebiehajú žiadne funkcie záznamníka a potom otvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu microSD.

  2. Pamäťovú kartu microSD držte konektormi smerom k sebe a vložte ju do zásuvky na pamäťovú kartu microSD tak, aby nezapadla na miesto.

  3. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu microSD.

Poznámka

  • Záznamník nepodporuje pamäťové karty microSDXC.

  • Ak záznamník nedokáže pamäťovú kartu microSD rozpoznať, vyberte ju zo zásuvky a znova ju zasuňte.

  • Úspešné fungovanie so všetkými typmi podporovaných pamäťových kariet microSD nie je zaručené.

  • Zásuvku na pamäťové karty microSD chráňte pred kvapalinami a kovovými alebo horľavými predmetmi, aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poruchám záznamníka.

  • Pred začatím nahrávania na pamäťovú kartu microSD odporúčame, aby ste si skopírovali všetky údaje uložené na pamäťovej karte do počítača a pamäťovú kartu naformátovali v záznamníku, aby neobsahovala žiadne údaje. Pokyny na formátovanie pamäťovej karty microSD nájdete v časti Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).

Tip

  • Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte pamäťovú kartu microSD do zásuvky. Keď sa vysunie, vyberte ju zo zásuvky na pamäťovú kartu microSD.