Licencia

Poznámky k licencii

Tento záznamník sa dodáva so softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi daného softvéru.

Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvérové aplikácie máme povinnosť vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce časti.

Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti záznamníka. Nadviažte veľkokapacitné pripojenie medzi záznamníkom a počítačom, aby ste si mohli prečítať licencie v priečinku „LICENSE“.

Informácie o softvéri podliehajúcom licencii GNU GPL/LGPL

V tomto záznamníku sa nachádza softvér, na používanie ktorého sa vzťahuje licencia GNU General Public License (ďalej len „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej len „LGPL“).

Táto licencia informuje o práve zákazníka na prístup k zdrojovému kódu pre tieto softvérové programy, jeho úpravu a ďalšie šírenie v súlade s podmienkami dodanej licencie GPL/LGPL.

Zdrojový kód je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z tejto webovej stránky:

http://www.sony.net/Products/Linux/

Očakávame, že sa na nás nebudete obracať v súvislosti s obsahom zdrojového kódu.

Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti záznamníka. Nadviažte veľkokapacitné pripojenie medzi záznamníkom a počítačom, aby ste si mohli prečítať licencie v priečinku „LICENSE“.