Počítač nerozpoznal záznamník a nemožno preniesť priečinky/súbory z počítača.

  • Odpojte záznamník od počítača a znova ho pripojte.

  • Ak sa záznamník pripája k počítaču pomocou rozbočovača USB (nie je súčasťou dodávky) alebo predlžovacieho kábla USB (nie je súčasťou dodávky), odpojte rozbočovač alebo kábel a záznamník pripojte priamo k portu USB v počítači.

  • V prípade, že počítač nespĺňa systémové požiadavky popísané v tejto príručke pomoci, nie je zaručená úspešná prevádzka.

  • Počítač nemusí záznamník rozpoznať v závislosti od portu USB. Skúste iný portu USB počítača.