V priebehu zobrazenia ponuky HOME

Nasledujúca časť obsahuje opis ponuky HOME na displeji.

Poznámka

 • Predchádzajúca obrazovka slúži na vysvetlenie. Môže sa odlišovať od toho, ako vyzerá v záznamníku.
 1. Položky ponuky HOME

  Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

  : Music

  : Recorded Files

  : Record

  : Settings

  : Return to XX („XX“ označuje práve používanú funkciu.)