Nahrávanie sa prerušilo.

  • Funkcia VOR je zapnutá. Ak chcete vypnúť funkciu VOR, nastavte funkciu „VOR“ na možnosť „OFF“.