Používanie záznamníka ako úložného zariadenia USB

Záznamník môžete pripojiť k počítaču a používať ho ako úložné zariadenie USB.

Počítač musí spĺňať systémové požiadavky, ak chcete používať záznamník ako úložné zariadenie USB. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky .