V priebehu vyhľadávania súborov sa zobrazujú kategórie

Keď vyberiete knižnicu „ Recorded Files“ alebo „ Music“ v ponuke HOME, na displeji sa zobrazia kategórie uložených súborov.

Poznámka

  • Nasledujúce obrazovky slúžia na vysvetlenie. Môžu sa odlišovať od toho, ako vyzerajú v záznamníku.

Po výbere knižnice „ Recorded Files

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

Najnovšia nahrávka:
Spustí sa prehrávanie najnovšej nahrávky.
Search by REC Date:
Nahraté súbory sa zoradia podľa dátumu nahrávky.
Search by REC Scene:
Nahraté súbory sa zoradia podľa nahrávacej scény.
Folders:
Zobrazí sa zoznam nahratých súborov vo vybratom priečinku.

Pri výbere knižnice „ Music

Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

All Songs:
Uvedené sú všetky hudobné súbory.
Albums:
Hudobné súbory sa zoradia podľa názvu albumu.
Artists:
Hudobné súbory sa zoradia podľa mena interpreta.
Folders:
Zobrazí sa zoznam hudobných súborov vo vybratom priečinku.